VOORWAARDEN

DIENSTVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Blustoreweb. De termen “wij” en “onze” op de hele site verwijzen naar Blustoreweb. Blustoreweb biedt u deze website aan met alle informatie, hulpmiddelen en diensten die daarop beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u als gebruiker alle bepalingen, voorwaarden, informatie en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen accepteert.

Door onze site te bezoeken en/of Als u iets bij ons koopt, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), die de algemene voorwaarden en de aanvullende informatie bevatten die in deze document en/of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers, verkopers, klanten, verkopers en/of auteurs van opmerkingen en andere inhoud.
Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig door voordat u de service gaat gebruiken. toegang tot of gebruik van onze website. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u de voorwaarden van deze overeenkomst niet volledig accepteert, mag u de website niet bezoeken of de diensten ervan gebruiken. Als deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van de Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc., dat ons het online e-commerceplatform biedt om producten en diensten aan u te verkopen .

DEEL 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming heeft gegeven om minderjarigen onder uw verantwoordelijkheid toe te staan ​​deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag U bij het gebruik van de Dienst wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere soorten schadelijke code verspreiden.

Een schending van enige bepaling van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw recht om de Services te gebruiken.
DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service aan wie dan ook te weigeren, om welke reden dan ook en op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden overgedragen.

U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de Service, of het gebruik van de Service, toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt aangeboden, zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.
DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet aansprakelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is louter indicatief bedoeld en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder meer gezaghebbende, nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Door te vertrouwen op de informatie op deze site aanvaardt u het risico.

Deze site kan historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.
DEEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behoudt zich het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.
DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de Website. Het is mogelijk dat deze producten of diensten een beperkte hoeveelheid hebben en alleen kunnen worden geretourneerd of geruild volgens ons restitutie- en retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om nauwkeurige kleuren en afbeeldingen van de producten in de winkel weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren die u op uw computerscherm ziet accuraat zijn.
We behouden ons het recht voor (hoewel we hiertoe niet verplicht zijn) om de verkoop van onze producten of Services te beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied . Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken, worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van welk product dan ook op elk moment stop te zetten. De verkoop van producten of diensten via deze site is nietig waar dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.
DEEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om ontvangen bestellingen te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen geplaatst via hetzelfde klantaccount, met dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken.In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres, factuuradres of telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door groothandelaren, detailhandelaren of distributeurs.
U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan . U stemt ermee in om uw account- en andere gegevens, zoals uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, zie onze Restitutie- en retourbeleid.
DEEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden die we niet controleren en waarover we geen controle of beheer hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige garantie, verklaring, voorwaarde of goedkeuring van welke aard dan ook. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en naar goeddunken. Het is aan u om ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de algemene voorwaarden waaraan tools van derden onderworpen zijn.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (bijvoorbeeld door nieuwe tools en bronnen te introduceren). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.
DEEL 8 - LINKS NAAR DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten partijen.

Links van derden op deze site kunnen u naar externe websites leiden, die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke websites. En we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties via websites van derden. Lees het beleid en de procedures van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, verzoeken, zorgen en vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de desbetreffende derde partij.
DEEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDER INGEDIEND MATERIAAL

Als u ons online, per e-mail, per post of op andere wijze bepaalde materialen (gezamenlijk “opmerkingen”) – bijvoorbeeld op ons verzoek, wedstrijdinzendingen, of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal – gaat u ermee akkoord dat wij in het tijdelijk en zonder beperking wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen of anderszins gebruiken van de opmerkingen die u naar ons verzendt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding betalen voor opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen.
We kunnen (maar zijn niet verplicht) inhoud controleren, bewerken en verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in opmerkingen te vermijden die de rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, recht op privacy, persoonlijkheidsrechten en andere echte of persoonlijke rechten. U stemt er verder mee in om geen opmerkingen te plaatsen die lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware die de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u indient en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door onze Beleid inzake privacy. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.
DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen , acties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden of beschikbaarheid van producten. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren door informatie te wijzigen en bij te werken of bestellingen te annuleren, als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst en zonder voorafgaande kennisgeving). kennisgeving.

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te corrigeren of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er is geen gespecificeerde updatedatum in de Service of op een gerelateerde website. Dit mag worden opgevat als een garantie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website correct en actueel is.
ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen ertoe aan te zetten onrechtmatige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatswetten, -regelgeving of lokale verordeningen; (d) om de intellectuele eigendomsrechten van ons of die van derden te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren van iemand op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, leeftijd, land van herkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken;
(g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die de functionaliteit of werking van de Dienst, een gerelateerde website, andere websites of van internet zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van andere gebruikers te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen.We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de bepalingen over verboden gebruik schendt.
SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die mogelijk die worden bereikt door het gebruik van de service, accuraat of betrouwbaar zijn.

U erkent dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen opschorten of de service op elk moment kunnen annuleren zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik en de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) aangeboden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vorm van verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet. inclusief impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en vrijheid van inbreuk.
In geen geval zullen Blustoreweb en haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers , dienstverleners of licentiegevers zijn aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook - inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde winst, verloren besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins - die voortvloeit uit uw gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de dienst, noch voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met de gebruik van de dienst of het product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, verliezen en schade van welke aard dan ook gerelateerd aan het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent van een dergelijke mogelijkheid.
Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale mate toegestaan ​​door wet.

DEEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in Blustoreweb en haar moeder-, dochterondernemingen en aangesloten bedrijven, evenals haar partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, schadeloos te stellen, te verdedigen en schadeloos te stellen , licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij op te nemen door middel van verwijzing of door uw schending van de wet of de rechten van derden.
ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, bepaling zal niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven in alle opzichten van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden en bepalingen van de Service is van kracht totdat deze door u of door ons wordt beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken, of door onze site niet langer te gebruiken.
Bovendien, als u naar ons oordeel inbreuk maakt, of als wij vermoeden dat u enige bepaling van deze Servicevoorwaarden heeft overtreden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot de Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

DEEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Uw verzuim om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden van de Dienst uit te oefenen of af te dwingen De Service vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, eventuele eerdere versies van de Algemene Voorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de schrijvende partij.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten op grond waarvan wij u de Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn in Via vailate 2 00188 Rome RM Italië.


ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN VAN SERVICE

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken onderdelen bij te werken, te wijzigen of te vervangen van deze Servicevoorwaarden door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.


DEEL 20 - NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen heeft over de Servicevoorwaarden, kunt u deze naar ons sturen op info@blustoreweb.com.